Özgeçmiş


1.Makaleler

a) SCI, SCI‐Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale

1. Sönmez İ., Kalkan H., Demir H., Külcü R., Yaldiz O., Kaplan M., 2017. Mineral Composition and Quality Parameters of Greenhouse-Grown Lettuce (Lactuca sativa L.) Depending on Fertilization with Agricultural Waste Composts. ACTA SCIENTIARUM POLONORUM-HORTORUM CULTUS, vol.16(3), pp.85-95

2. Yilmaz E., Sönmez İ., Demir H., 2014. Effects of Zeolite on Seedling Quality and Nutrient Contents Of Cucumber Plant (Cucumis sativus L. Cv. Mostar F1) Grown in Different Mixtures of Growing Media. COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS, vol.45(21), pp.2767-2777.

3. Demir H., Polat E., 2011. Effects of Broccoli-Crispy Salad Intercropping on Yield and Quality under Greenhouse Conditions. AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.6(17), pp.4116-4121.

4. Erler, F., Polat, E., Demir, H., Catal, M. and Tuna, G., 2011. Control of Mushroom Sciarid Fly Lycoriella ingenua Populations With Insect Growth Regulators Applied by Soil Drench. Journal of Economic Entomology, Vol. 104, no 3, 839-844.

5. Demir, H., Polat, E., Sönmez, İ., Yılmaz,E., 2010. Effects of different growing media on seedling quality and nutrient contents in pepper (Capsicum annuum L. var longum cv. Super Umut F1). Journal of Food, Agriculture & Environment (JFAE), Vol. 8, Issue 3&4, pages 894-897.

6. Sonmez I., Kaplan M., Demir Hand Yilmaz, E.,2010. Effects of zeolite on seedling quality and nutrient contents of tomato plant (Solanum lycopersicon cv. Malike F1) grown in different mixtures of growing media. Journal of Food Agriculture & Environment, Volume:8, Issue:2, Pages: 1162-1165.

Doktora öncesi

7. Erler, F., Polat, E., Demir, H., Çetin, H., Erdemir, T., 2009. Evaluation of Microbial Products for the Control of the Mushroom Phorid Fly, Megaselia halterata (Wood). Journal of Entomological Science, Volume: 44, Issue: 2, Pages: 89-97.

8. Erler, F., Polat, E., Demir, H., Çetin, H., Erdemir, T., 2009. Control of the mushroom phorid fly, Megaselia halterata (Wood), with plant extracts. Pest Management Science,Volume: 65, Issue: 2, Pages: 144-149.

9. Polat, E., Erler, F., Demir H., Çetin, H., Erdemir, T., 2008. The Effect of Vegetable Materials on the Yield and Productivity of Agaricus bisporus. Interciencia, Volume: 33, Issue: 10, Pages: 776-780.

10. Kaplan, M., Sonmez, S., Polat, E., Demir, H., 2008. Effects of organic and mineral fertilizers on yield and nutritional status of lettuce. Asian Journal of Chemistry, Volume: 20, Issue: 3, Pages: 1915-1926.

b) Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1. Demir, H. and Polat, E., 2014. Effects of different growing media on seedling quality and nutrient contents in cabbage (Brassica oleraceae var. capitata L.). Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.12 (2): 1378-1381.

2. Kaman H., Kurunç A., Demir H., Tezcan A., Sayici A., Can M. and Gökçen U., 2017. Salinity Change in Different Soil Layers of Tomato Irrigated with Salty Water. International Journal of Plant & Soil Science, 19(5): 1-6.

c) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1. Demir, H., 2017. The effects of spent mushroom compost on growth and nutrient contents of pepper seedlings. MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES, 30(2): 91-96.

2. Lisansüstü Tezlerinden Üretilmiş Yayınlar

a) SCI, SCI‐Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale

1. Polat, E., Demir, H., Erler, F., 2010. Yield and quality criteria in organically and conventionally grown tomatoes in Turkey. Scientia Agricola, 67(4), Pages: 424-429. (TEZ)

2. Polat, E., Demir, H., Onus, A.N., 2008. Comparison of some yield and quality criteria in organically and conventionally-grown lettuce. African JournaL of Biotechnology, Volume: 7, Issue: 9, Pages: 1235-1239. (TEZ)

b) Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1. Demir H. and Polat E., 2017. Sera koşullarında domates-tere birlikte yetiştiriciliğinin verim ve kaliteye etkisi. Akademik Ziraat Dergisi, Cilt:6, Özel Sayı:51-62.

d) Ulusal sempozyumda/kongrede sunulmuş ve tam metni basılmış alanında bilime katkı sağlayan sözlü bildiri

5. Atıflar

a) SCI, SCI‐Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde; tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için

b) SCI, SCI‐Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki endeksler tarafından taranan dergilerde; tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda bölüm yazarı olarak yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için

c) Ulusal hakemli dergilerde; tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri içi

8. Bilimsel Toplantı

a) Uluslararası bilimsel toplantıda sunulan ve bilim alanına katkı sağlayan sözlü bildiri

1. Demir H., Sonmez I., Polat E., Torun M., 2017. Effects of Waste Cotton on Yield and Quality Features of Pleurotus ostreatus. III.International Conference on Sustainable Development, Book of Abstracts, pp. 43, April 19-23, Sarajevo, Bosnia-Herzogovina.

2. Demir, H. and Polat, E. 2016. The Effect of Intercropping on Chlorophyll Content of Cress. International Congress on Natural and Engineering Sciences, abstract book, pp. 19, September 01-05, Skopje, Macedonia.

3. Kaman H., Kurunç A., Demir H., Tezcan A., Sayici A., Can M., Gökçen U., 2017. Effects of different irrigation water salinity levels on salt accumulation in plant root zone. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Abstract Proceeding Book of ICAFOF Conference, page 596, 15-17 May, Nevşehir, Turkey.

4. Kaman, H., Kurunc A., Demir H., Tezcan A., Sayıcı A., Can M., Gökçen, U., 2017. Response of tomato plant to salty water. 2nd International Balkan Agriculture Congress, Book of Abstracts, page 622, 16-18 Mayıs, Tekirdağ.

5. Kaman H., Kurunç A., Demir H., Tezcan A., Sayici A., Can M., Gökçen U., 2017. Salınity Map of The Root Zone of Tomato Plant Under Saltwater. 1st International Conference and 10th National Horticultural Science Congress of Iran (IrHC2017). Abstract Book, Page 120, September 4-7, TMU, Tehran-Iran.

6. Kaman H., Kurunç A., Tezcan A., Demir H., Sayici A., Can M., et al.,2016. Effect of Salty Irrigation Water on Plant Leaf Water Potential, 2nd International Agriculture Congress, 14-18 Kasım, pp.24-24, Belgrade, SIRBISTAN.

b) Ulusal bilimsel toplantıda sunulan ve bilim alanına katkı sağlayan sözlü bildiri

1. Sönmez İ., Kalkan H., Demir H., Külcü R., Kaplan M., Yaldiz O., 2016. Sera Bitki Atıkları, Kullanılmış Kokopit ve Atık Mantar Kompostundan Elde Edilen Kompostların Toprakların Besin İçerikleri Üzerine Etkileri. 7. Ulusal Bitki Besleme Ve Gübre Kongresi, 12-15 Ekim 2016, ss.21-28, ADANA, TÜRKIYE.

2. Demir H., Polat E., Atılgan, H. 2017. Farklı Organik Gübrelerin Kıvırcık Marulda Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkileri. 4. Ulusal Tarım Kongresi, sayfa 25, 19-22 Ekim, Afyon.3. Kaman, H., Kurunç A., Demir H., Tezcan A., Sayıcı ., Can M., Gökçen U., 2017. Farklı Sulama Suyu Tuzluluğunun Domateste Yaprak Alanı ve Kuru Madde Üzerine Etkileri. Özet Kitabı, sayfa 27, 2.Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, 29 Haziran-1 Temmuz, TOKAT on(){e.exp

Loading