Üretim Planlamasına Dair Yönetmelik Yürürlüğe Girdi-2


Tarımsal Üretimin Planlanması Dair Yönetmelik ile ilgili yazımıza devam ediyoruz.

Yönetmelik içerisinde buğday alımlarıyla önemli görevler üstlenen Toprak Mahsulleri Ofisini göremedim. Başka eksik kurumlarda var. Üretim yapacağız ve ihracatı da olacak. Üç yıllık planlama içerisinde İhracatçı Birlikleri de olmalı.

Bitkisel üretimin planlanmasıyla ilgili 12.Maddede “geçmiş dönemleri kapsayan istatistiki verilerin değerlendirilmesi suretiyle” üretim planlamasının yapılacağından bahsediliyor.

Geçmiş döneme yönelik istatistik mi? Tarımla ilgili var olan istatistikler “alan” gerçekliğini tam olarak yansıtıyor mu?

Üretim planlamasının doğru ve işlevsel olması, doğru istatistiksel verilerle yapılabilir. Serada üretimde, narenciye üretiminde, meyvecilikte, tahıllarda ve benzeri üretim alanlarında istatistiksel verilerin eksik olduğu kanısındayım. Bu verileri tutanlardan dinlemişliğimiz olduğu hatırıma geldi.

Üretim yapmak isteyen izin alacak. İzin almak için müracaat edince mi Çiftçi Kayıt Sistemi ya da diğer kayıt sistemleri tam oluşacak? Malum, üreticilik yapanların çok azı kayıtlı. Bu durumda istatistiksel verileri tekrar hatırlatmak isterim.

Yönetmelik’te üretim izni verilmesinde bazı öncelikler var:

-Sözleşmeli üretim,

-Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları yapılan alanlar,

-Hayvancılık işletmelerinin kendi ihtiyaçlarına yönelik yem üretimleri,

-Tarla içi modern sulama sistemleri kullanılarak yapılan üretimler,

-Özel mevzuatı çerçevesinde münavebe zorunluluğu olan ürünler,

-Çiftçi örgütleri tarafından ortak üretim alanlarında yapılan üretimler için müracaat edenlere öncelik verilecekmiş.

Organik tarım, iyi tarım uygulamalarından elde edilen ürünler ihraç odaklı üretiliyor. İhracat durursa, yapılamaz ise elde edilen ürünlere çözüm bulmalıyız.

Aklıma takılan diğer örnekleri de şöyle özetlemek isterim:

Üretim planlaması 3 yıllık olacağına göre Türkiye gibi stratejik konumda bulunan bir ülkenin bu planlaması tam olarak çalışabilir mi? Malum Putin almıyorum veya satmıyorum dediği anda her şey alt üst oluyor.

Bunu demişken, piyasa sıkışıklığı hallerinde alım garantisi Yönetmelik’te belirtilmemiş. Desteklemeler ile ilgili bilgi yok.

Havzalara göre ya da işletmelere üretim izni verilecekmiş. Özellikle işletmeler konusunda objektif olunması gerekir.

Seracılık faaliyetlerindeki üretim izinleri neye göre verilecek? Seracılık sektörü, kendi içerisinde başlı başına farklı alanları kapsayan bir faaliyet alanı. Tohumculuk var, fidecilik var.

Velhasıl önümüzdeki süreç içerisinde Yönetmelik ile ilgili birçok yeni düzenlemeler yapılacak gibi gözüküyor.

Bu Yönetmeliği hemen yürürlüğe koymak yerine, üretim alanlarına göre pilot uygulamalarla önümüzü daha iyi görsek, daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum.

Loading

Previous Üretim Planlamasına Dair Yönetmelik Yürürlüğe Girdi-I
Next Adrasan Koylarına Dikkat!