HERKES KENDİ MESLEĞİNİ YAPMALI


Türkiye’de herkesin en fazla bildiği, uzmanı olduğu iş tarımdır. Herkesin konuşma hakkı bulduğu en iyi konuların başında da tarım geliyor. İster doktor olsun, ister öğretmen, ister eczacı, isterse de asker, polis, hemşire, avukat, devlet memuru olsun, fark etmiyor. Tarımı herkes çok iyi biliyor.

En iyi üretimi yapabildikleri gibi en iyi pazarlayıcı da onlar. İlaçtan anlarlar. Gübreden anlarlar. Kalite onlardan sorulur.

Çiftçiler mi? Onları boş verin. Herkes onların işini zaten yapabiliyor. Peki, ziraat mühendisleri?

Herkesin tarımcı olduğu yerde, ziraat mühendisleri de bu durumu kanıksamış durumda. Kanıksamış olmasalar, mesleklerine sahip çıkarlardı. Kendilerine verilen hakkın başkalarına da devredilmesine ses çıkarmaları gerekirdi.

Evet, konuya serzenişlerle girmek istedim. Nasıl sitem edilmesin ki?

18 Temmuz 2020 günü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren bir Yönetmelik var. Yönetmeliğin adı “Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Yapılan değişiklik aynen aşağıda verildiği gibi:

MADDE 1–13/2/2019 tarihli ve 30685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak koşulu ile;

a) Ziraat mühendisi,

b) Eczacı,

c) Kimya mühendisi/kimyager,

ç) Bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat teknisyeni,

d) Orman mühendisi/orman endüstri mühendisi,

ünvanlarından birine sahip gerçek kişiler veya bu ünvanlardan birine sahip bir kişiyi sorumlu yönetici olarak istihdam eden tüzel kişiler ile kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar, birlikler ve kooperatifler, bitki koruma ürünlerinin toptan veya perakende satışını yapmak amacıyla bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almak için Bakanlığa müracaatta bulunabilir.”

Yapılan bu değişikliğe göre sadece ziraat mühendisleri değil, yukarıda adı geçen meslek grupları da artık zirai ilaç bayilerini açabilecekler.

-Peki, ziraat mühendisleri eczane açabilecekler mi?

-Kimya mühendisi/Kimyager’in yaptığı işleri de ziraat mühendisleri yapabilecekler mi?

-Orman Mühendisi/Orman Endüstri Mühendislerinin alanlarına giren işleri de ziraat mühendislerine havale edecek miyiz?

-Tekniker/ziraat teknisyenleri için sadece bitki sağlığı derslerini almak ne kadar yeterli?

Yapılan bu değişiklik ile ziraat mühendislerine hangi gözle bakıldığı aşikar durumda. Sizin işiniz kolay, orman mühendisi de kimyager de eczacı da çok rahat yapabilir. Sanırım denilmek istenen bu.

Aslında ziraat fakültelerini seçmek yerine, bu mesleklerin seçilmesi biraz daha havalı olabilir. Nasılsa mezun eczacılara, kimya mühendislerine, kimyagerlere, orman mühendislerine yeni iş kapıları hazırlanmış. Ziraat mühendisleri okumak yerine gitsinler çiftçilik yapsınlar.

Peki, ziraat mühendisleri bu konuya nasıl yaklaşıyorlar?

Yukarıdaki sitemim aslında tamda kendilerine. Şanlıurfa ve Antalya Ziraat Mühendisleri Odası gibi kuruluşlar bazı ortamlarda ve facebook gibi sosyal medya araçlarından tepki koydular. Bu tepki bana göre çok da güçlü değildi. Ancak bu değişikliğin iptali için TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanlığı tarafından konunun mahkemeye taşındığını belirtmek istiyorum. Bu önemli bir hamle.

Bir önceki yazımda bahsettiğim “Zirai mücadele ilaçlarının satışıyla ilgili sistem, olması gerektiği gibi işliyor gözükse de öyle işlemiyor. Reçeteyi yazan, imzayı atan, üreticinin arazisini gerçekte gezenler farklı.” ifadesi, yazıya dökülen sorunlardan sadece bir tanesi. Üretici birlikleri düzenlemeleri, gübre kullanımı için analizler, arazi parçalılığı, ihracatta rezidü problemi gibi onlarca sorun bulunuyor.

Bunları köklü çözüme kavuşturmak yerine, yeni sorunlara sebebiyet vererek daha da çıkmaza mı girmek istiyoruz?

Hemen örneklendirelim. Televizyon ekranlarından yüksek tonda tarım adına konuşan, sağlıklı ilaç yapıp satan bir ünlü kimyacı, hem de ünvanlı kimyacı, hibrit tohumu bilmeden tohumculuk sektörünü yönlendirmek istiyor. Organik tarımı zaten yalamış yutmuş.  Bunlar gibileri mi tarımı düzlüğe çıkaracak?

Sektörün gerçek sahibi ziraat mühendisleri, çiftçiler, çiftçi örgütleri ülke tarımını düşünüyorsanız ses çıkarınız. HERKES KENDİ MESLEĞİNİ YAPSIN diyelim.

Loading

Previous MASKENİ TAK TATİLİNİ YAP
Next ZİRAİ İLAÇ BAYİLERİNE BU KADAR YÜK FAZLA DEĞİL Mİ?