YAĞMUR SUYU HASADINI DÜŞÜNMELİYİZ


Küresel ısınma ve kuraklıkla birlikte mevcut su kaynaklarımız gittikçe azalıyor. Yağmur ve kar yağışı her geçen yıl azalmaya devam ediyor. Haliyle yüzey suları ihtiyaçlarımızı karşılayamaz duruma geliyor. Özellikle içme suyu ve tarımsal amaçlı sulama için yeraltı sularına yöneliniliyor. Bilinçli kullanılmadıkça onlar da hızla tükenecek.

Deniz sularının kullanılabilmesi için farklı çalışmalara yoğunlaşılmış durumda. Sadece deniz suyu üzerine değil, yağmur ve kar sularının depolanmasıyla ilgili çalışmalar da artmaya devam ediyor.

Yağmur ve kardan gelecek suların biriktirilmesi büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda “yağmur suyu hasadı” kavramı geliştirilmiş durumda. Yağmur suyu hasadı nedir?

Doğal olarak oluşan yağmur sularının büyük miktarlarda toplanmasına yağmur suyu hasadı deniliyor. Aslında kavram yeni gibi olsa da bizlere uzak bir kavram değil. Eski dönemlerde şehirler etrafında su ihtiyacını karşılayan sarnıçlar vardı. Yağmur suları buralarda biriktirilirdi.

Teknolojik gelişmelerin neticesinde büyük barajlar yapıldı. Su sarnıçları artık kullanılmıyor. İfade edilmek istenen su sarnıçların tekrar kullanılması değil. Yağan yağmur ve kardan gelen suların akıp gitmesi yerine depolanmasını sağlamak gerekiyor.

Yağmur suyu toplama sistemleri birçok ülkede uygulanıyor. İstenilen miktarda olmasa da ülkemizde de var. Seracılık yapılan ve yetersiz sulama suyu bulunan bölgelerde büyük havuzlara yağmur suları toplanıyor ve sulamada kullanılıyor. Örneğin Antalya’nın Demre ilçesinde bu tür su havuzlarını görebiliyoruz. Seraların üzerinden akan sular toplanıyor ve bitkiler sulanıyor.

Tarımsal faaliyetler sulama suyu olmadan yürütülemiyor. Ancak yağmur suları da yüzeyden akıp gidiyor. Uygun büyüklükte yapılacak havuzlara sular biriktirilebilir. Suların sızmaması için membran ve benzeri malzemeler var. Bunların kullanılması ile suların biriktirilmesi daha kolay.

Yağmur suyu hasadını havuzlara yapabileceğimiz gibi uygun büyüklükte tanklarda da biriktirebiliriz. Yaz mevsiminde bile ülkemizin bazı bölgelerinde yağmur yağışları olmaktadır. Az ya da çok sular toplanıp bitkilerin sulanmasında yararlanılabilir.

Şehirleşmenin olduğu yerlerde park ve bahçelerin sulanmasında sondajdan çıkarılan sular kullanılıyor. Beton zeminde akıp giden sular biriktirilirse, daha az sondajlama yapabiliriz. Ya da yeraltı sularını daha az kullanabiliriz.

Biriktirilen sular parklarda, tuvaletlerde, tarımsal üretimde ve benzeri birçok alanda kullanılabilir. Yağmur sularının hasatı önemli bir alternatiftir. Geç kalmadan yaygınlaştırılmalıdır.

Loading

Previous YERÜSTÜ VE YERALTI SU KAYNAKLARI ALARM VERİYOR
Next TARIMDA ÖĞRENME KÜÇÜK YAŞLARDAN BAŞLAMALI