Türkiye’nin İhracatına Batı Akdeniz’den Önemli Katkı


Türkiye’nin ihracat rakamlarında ihracatçı birliklerinin çok önemli görevleri bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde 14 adet İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ve Genel Sekreterlikler Bünyesinde 60 adet İhracatçılar Birliği yer almaktadır. İhracatçı birliklerinde farklı faaliyet alanları bulunmaktadır. Toplam 26 farklı faaliyet alanı olduğu biliniyor.

Şehrimizi ve bölgemizi ilgilendiren birlik ise Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB)’dir. 1968 yılında kurulan BAİB, 2011 yılında bölgesel birlik statüsüne kavuşmuştur.

BAİB, yaş meyve sebzeden, demir ve demir dışı metallere, tekstilden toprak sanayi ürünlerine, kimyadan madencilik ürünlerine kadar toplam 25 sektörde ihracatçılarımıza hizmet vermektedir.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği’nin sorumluluk bölgesinde Antalya, Isparta ve Burdur illeri dahil olmaktadır. Bu illerde faaliyet gösteren ihracatçı firmalarla ilgili istatistikleri BAİB’in web adresinde yayınlanmaktadır.

BAİB tarafından yayınlanan ihracat rakamlarından birkaç tanesinden bahsederek ülke ihracatımıza olan katkılarına örnekler verelim.

1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 tarihleri arasında, yani son bir yılda 2,561 milyar doların üzerinde bir ihracat yapılmıştır. 2021 yılı ile kıyaslandığında %0,6’lık bir büyümeden bahsedebiliriz.

2022 yılı içerisinde yeni ülkelere ihracat yapma şansı bulunurken, önceden yapılan bazı ülkelere ise yapılamamıştır.

Son yıl içerisinde Rusya Federasyonu 199,7 milyon doların üzerinde bir rakamla en fazla ihracat yaptığımız ülke durumunda. Bunu 187,5 milyon dolardan fazla değerle Almanya izlemektedir. Daha sonra ise 187 milyon dolar ile Çin Halk Cumhuriyeti geliyor.

Rusya’ya olan ihracat oranı %11 artarken, Almanya ve Çin Halk Cumhuriyetine yapılan ihracatımız sırasıyla %9,7 ve %34,2 ile azalmıştır. Hollanda’ya yaptığımız ihracat ise dördüncü sırada olmakla birlikte %60’lık bir artışa sahiptir. Bazı ülkelere yapılan ihracat oranları 2021 yılına göre oldukça yüksek durumda.

Sektörel bazda inceleyerek tarımla ilgili de birkaç rakamdan bahsetmek istiyorum. Yaş sebze ve meyve ihracatımızı 2022 yılında 666,2 milyon doların üzerinde gerçekleşirken, oransal bazda bir önceki yıla küçük bir düşüş (%4,2) görünmektedir. Meyve-sebze mamullerinde artış yaşanmıştır. Yine fındık ve mamullerinde, zeytin ve zeytin yağında, tütünde, süs bitkileri ve mamullerinde önemli artışlar olmuştur.

Yaş meyve-sebze ürünlerinde ise en fazla ihracatı Almanya’ya yapmışız (138,9 milyon dolar) ve bir önceki yıla göre de azalmış. İkinci sırada Rusya Federasyonu (79,2 milyon dolar) yer alırken, bunu Ukrayna (70,2 milyon dolar) izlemiştir.

Rusya-Ukrayna savaşının ülkemizin için çok önemli olduğunu tekrar altını çizmeliyiz. Ve bu küresel güç odaklarının oyuncağı halindeki bu savaşın bir an önce bitmesini diliyorum.

BAİB’in web adresini ziyaret ederek ihracat raporlarını farklı kategorilerde görebilirsiniz.

Dünya’nın bütün ülkelerine ihracat yapabilmeliyiz. Bunu başarmak zor iş. Bu konuda BAİB yetkililerinin ve ihracatçılarımızın elinden geleni yapmaya çalıştıklarını biliyoruz. Onlar kazandıkça ülkemiz de kazanacaktır.

Kaynak: https://baib.gov.tr/tr/

Loading

Previous <strong>Tarım Arazilerinin Etki Kullanımına Yönelik Projeler Başlatılıyor</strong>
Next <strong>Birlikte Başaracağız</strong>